החלו ההכנות לבחירות 2014 לאיגוד הביטקוין הישראלי

החל מהיום, ניתן להגיש מועמדות לבחירות לועד המנהל של איגוד הביטקוין הישראלי לשנת 2014. נוהל הבחירות מפורט כאן. לפניות ושאלות בנושא ניתן לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת [email protected].

איגוד הביטקוין הישראלי הוא עמותה רשומה  שמטרתה להביא למירב את התועלת שמפיקים תושבי ישראל מטכנולוגיית הביטקוין; תוך עבודה בתחומי הרגולציה, ההסברה, טיפוח הקהילה ותמיכה במשתמשים ובעסקים. הוא מהווה את הגרעין לשיתוף פעולה רחב במאמצים לקדם את ביטקוין בישראל.

חברי ועד המנהל מקבלים את כלל ההחלטות האסטרטגיות של האיגוד, ובכלל זה הקצאת תקציבים, קביעת סדרי עדיפויות, בחירת שותפים למיזמים, והכוונת האופי האתי והתדמיתי של האיגוד. חברי הועד גם תורמים מזמנם לביצוע המשימות של האיגוד וקידום מטרותיו. בועד שייבחר יהיו 7 חברים.

במקביל לבחירת ועד המנהל, מתקיימות בחירות לועדת הביקורת. תפקיד ועדת הביקורת הוא לוודא שהאיגוד מתנהל בצורה תקינה, בכלל ובפרט מבחינת אישור תקציבים; לחבריה אין זכות הצבעה בהחלטות האיגוד. הקדשת הזמן הדרושה מועדת הביקורת נמוכה יותר מאשר חברי ועד המנהל; אפשרות זו מומלצת למי שמעניין לתת יד בפיקוח על האיגוד, אך עם מחויבות פחותה מאשר חברי הועד. לא ניתן להגיש מועמדות גם לועד המנהל וגם לועדת הביקורת. ועדת הביקורת תכלול 4 חברים.

ניתן להגיד מועמדות בטופס כאן. לאחר מילוי הטופס, יש לשלוח תמונה לכתובת [email protected]. המועמדים חייבים להיות חברים באיגוד – ההרשמה מתבצעת כאן. הגשת המועמדות תינעל בתאריך 23.12.2014.

זכות ההצבעה על מועמדים ניתנת לחברי איגוד הביטקוין הישראלי שיצטרפו עד תאריך 23.12.2014. דמי החבר הם 20 ש"ח לשנה קלנדרית למשלמים בביטקוין.

בתאריך 24.12 תתקיים אסיפה כללית של חברי האיגוד, בה תינתן הזדמנות למועמדים להציג את עצמם.

נא להגיש מועמדות ולהצטרף לאיגוד מבעוד מועד, כדי למנוע אי-נעימויות.