המאבק בטיוטת חוזר מיסוי ביטקוין

בתאריך 11.1.2017 הוציאה רשות המיסים טיוטת חוזר המגדיר הנחיות מיסוי עבור ביטקוין. בהיעדר חקיקה מתאימה ובהיעדר רצון של רשות המיסים לחדש, היא בחרה בברירת המחדל של להגדיר את ביטקוין כנכס גנרי, עם השלכות המס הנובעות מכך. הבעיה היא שאופי המיסוי בארץ עבור נכסים אינו תואם כלל את אופן השימוש המיועד של ביטקוין. זאת משילוב של הטלת מע"מ, חובת דיווח מסורבלת, וניכוי מס במקור. אנו סבורים שאם החוזר ייכנס לתוקף, כמעט לא יהיו יותר עסקים המקבלים תשלום בביטקוין בארץ, יהיה קשה מאד להמיר בין ביטקוין לשקלים, ותיווצר פגיעה אנושה בקהילת הביטקוין ובתעשיית הסטארטאפים בתחום הביטקוין. (תזכורת: בלוקצ'יין בלוקצ'יין זה גם חלק מתחום הביטקוין.)

הטיוטה נמסרה ללשכות המקצועיות (לשכת רואי החשבון, לשכת יועצי המס, לשכת עורכי הדין, ואולי לשכות נוספות שאני לא מכיר) לתגובתן תוך 14 יום. היא פורסמה גם באופן פומבי, אך לא במטרה מפורשת לקבלת תגובות מהציבור. לכן גם את המידע על לוח הזמנים קיבלנו רק מתוך הקשרים שלנו בלשכות הנ"ל (היה פרק זמן בו פעלנו מתוך ההנחה השגויה שהזמן להערות הוא 30 יום, כפי שנפוץ בחוזרים מסוג זה).

הטיוטה פורסמה לאחר שהטיעונים כנגדה כבר הוסברו בעבר, גם ע"י נציגי האיגוד וגם ע"י בני בריתנו ברשות המיסים. ככל הנראה הטיוטה פורסמה כמו שהיא פשוט כי הטיעונים האלה לא מעניינים את הרשות יותר מדי. לכן גם הנחת היסוד שלנו היא שכדי להניא אותה מכך יידרש טיפול שורש יסודי ומאבק ממספר חזיתות – כאשר הפיתרון האידיאלי הוא שביטקוין יוכר כמטבע על כל השלכות המיסוי הנובועות מכך (למשל באמצעות חקיקה), והפיתרון הסביר הוא שיאושר חוזר מתוקן עם מספר הקלות הנותנות מענה לבעיות שהוזכרו לעיל. גיבוש מתווה זה דובר בישיבת הבורד האחרונה של האיגוד.

מכיוון שמי שמומחה בהזזת עניינים מסוג זה הן חברות הלובינג, נפגשנו בשבוע שעבר עם שתי חברות ומתוכן בחרנו בחברת "אימפקט" שתייצג אותנו בעניין זה. שכרנו את שירותיו של ניר הירשמן כדי שבתקופה הקרובה יהיה אמון מטעם האיגוד על ריכוז הקשר בין כל הגורמים השונים המשתתפים במאבק. אנחנו מעוניינים להגיש לרשות המיסים את עמדתנו המלומדת בעניין (על אף שלא התבקשנו לכך), ולצורך זה גייסנו את עו"ד אודי ברזילי שילמד את הנושא ויכתוב חוות דעת מקצועית.

מכיוון שלא ניתן להכין חוות דעת כנ"ל בפרק זמן קצר כמו זה שניתן – במיוחד לאור העובדה שלא היו קיימים קודם לכן מגעים בין האיגוד לעו"ד, והיה צורך להקדיש זמן לגייס אותו ולחפוף אותו – המהלך הראשון של העו"ד הוא להשתמש בקשריו ברשות המיסוי כדי להשיג הארכה בזמן התגובה. אני שמח לבשר ש*מהלך זה בוצע בהצלחה, וניתנה לנו הארכה של מספר שבועות להגיש את תגובתנו*.

חוות דעת בעניין וכן כל ניסיון לשכנע בטיעון כזה או אחר, מתבסס במידה רבה על הבנת המצב המקביל בשאר העולם בנושא מיסוי ביטקוין. הסקירה הראשונית בוצעה ב – Crowdsourcing של הקהילה. עם זאת כדי לעבור לשלב הבא יש צורך במחקר מקצועי ומנוסח היטב של חברה עם רשת של נציגים בכל העולם המסוגלים לעיין ישירות בתקנות הרשמיות בשפה המקומית. לצורך זה גייסנו את חברת "לקסידייל". ראוי לציין שהם נתנו לנו הנחה על סמך העובדה שלא באנו אליהם בידיים ריקות אלא עם עבודה ראשונית שכבר ביצענו.

נוסף על כך שיתפנו חומרים (ובכלל זה טיוטות ראשוניות של עמדתנו) עם לשכות רואי החשבון ויועצי המס כדי לסייע להם בהכנת תגובותיהם. עם זאת ראוי לציין שהם לא באמת היו צריכים אותנו יותר מדי, הם מבינים טוב בדיוק כמונו את הבעייתיות שבחוזר.

מכיוון שבשבועיים האחרונים עיקר המאמצים היו לטובת הקמת מטה המאבק והשגת הארכה, טרם גיבשנו אסטרטגיה מסודרת. זה צפוי לקרות בשבוע הבא.

כמובן שזה שסגרנו התקשרות עם מספר גורמים זה רק צד אחד של העניין, באיזשהו שלב נצטרך גם לשלם להם. לצורך זה אנחנו נזדקק לעזרתכם, ופרטים נוספים על כך יבואו בקרוב. הופנינו ליניב טרוס שהוא מומחה לגיוס המונים ואנו במגעים איתו, וביחד נגבש אסטרטיגה לגיוס תרומות שתביא לאפקטיביות המירבית.

כשיגיע השלב לכך, נפעל גם מול התקשורת כדי שהשיח הציבורי ישפיע לחיוב על מקבלי ההחלטות.

עד כאן העדכון לשבוע זה ממטה המאבק. דרך צלחה ושבת שלום.