הנחה בדמי חבר למשלמים בביטקוין

בהתאם להחלטת ועד המנהל של איגוד הביטקוין הישראלי ואישור האסיפה הכללית של החברים, נכנס היום לתוקף העדכון הבא לתקנון האיגוד:

  1. חברות באיגוד תהיה מבוססת על שנה קלנדרית, ותעניק זכות הצבעה בבחירות לדירקטוריון האיגוד במהלך שנה זו.
  2. למשלמים דמי חבר באמצעות ביטקוין תינתן הנחה של כ-90% (המחיר המלא הוא 200 ש"ח לשנה).
  3. הטבה זו תהיה תקפה עד אשר יהיו רשומים באיגוד 1,000 חברים, או עד להודעה חדשה.
  4. מי שכבר שילם מחיר מלא עבור חברות שנתית לפני שינוי זה, חברותו תחול משנת 2014 עד 2017 ועד בכלל.

מטרת השינוי היא להנגיש את החברות באיגוד על מנת שיוכל לייצג חלק גדול ככל הניתן מקהילת הביטקוין הישראלית, לעודד את השימוש בביטקוין ולעודד חברות באיגוד בקרב אנשים בעלי עניין בביטקוין הרואים את טובתו לנגד עיניהם.