הצעת תקנון לאיגוד הביטקוין הישראלי

בקרוב איגוד הביטקוין הישראלי יעלה את התקנון שלו לאישור האסיפה הכללית של חבריו.

בינתיים כלל חבריו מוזמנים לעיין בהצעה, להעיר הערות ולהציע שיפורים.

את ההצעה ניתן למצוא כאן.