חובת דיווח על אחזקת מטבעות דיגיטליים – שוב מחוץ לחוק ההסדרים

תקציר הפרקים הקודמים: באוגוסט 2021 נבלמה הכוונה של רשות המיסים להחיל חובת דיווח על מחזיקי מטבעות דיגיטליים בסכום של מעל 200,00 ש"ח בין היתר בזכות פעילותנו הנמרצת.

למה אנחנו מתנגדים לכך? מסיבות רבות בינהן הפגיעה האפשרית בפרטיות בעצם קיום המאגר שרשות המיסים רצתה להקים על אנשים שלא חייבים במס עדיין ורק מחזיקים במטבעות בלי למכור אותם ברווח, סימון מחזיקי מטבעות דיגיטליים כבעייתיים, תנודתיות המטבעות שעלולה להפוך את המחזיקים לעבריינים ללא ידיעתם ועוד.
ההסבר המלא נמצא בפוסט: המאבק בכוונת רשות המיסים להשית חובת דיווח על מחזיקי מטבעות דיגיטליים

בסוף אותו מאבק מוצלח הבטחנו שנמשיך לעקוב ולדאוג לפעול במקרה שההצעה הזאת תעלה שוב על הפרק.
ואכן, היה נסיון כזה להעלות את הנושא בחוק ההסדרים הקרוב.

פורום חברות הקריפטו, בלוקצ'יין וה- 3web, שהאיגוד הוא אחד מחבריו ופועל באמצעותו בכל הנושאים הקשורים לרגולציה, הוציא מכתבי התנגדות לשרים בממשלה, ונציגיו ישבו עם רשות המיסים והביעו את התנגדותם הנחרצת לעניין.
לאור פנייתנו הוחלט בממשלה שרשות המיסים תכין תזכיר חוק נפרד מחוק ההסדרים שבתוכו יהיה גם העניין של גילוי של מעל 200 אלף.
הממשלה עדיין לא הכינה את התזכיר, והחוק עדיין לא עבר ואנחנו מעריכים שכל העניין הזה יקח לא מעט זמן. אם וכאשר הדבר הזה יעלה בתזכיר חוק אנחנו נפעל כדי להוריד אותו.

לסיכום: חובת הדיווח של מעל 200 אלף יצאה גם הפעם מחוק ההסדרים, כך שיש זמן עד שתעלה שוב להצבעה, ולנו יש זמן לפעול ולהתנגד לה.

בקישור הזה תוכלו לעיין במכתב שהוציא פורום חברות הקריפטו לשרים בחודש פברואר, בעקבותיו הוצאה חובת הדיווח מחוק ההסדרים. הסעיף הנוגע לחובת הדיווח הוא סע' 4 במכתב.