חו"ד בנושא מיסוי על רווחים אישיים מעליית שער ביטקוין

לתועלת ציבור המשתמשים בביטקוין, איגוד הביטקוין הישראלי הזמין את משרד "שטיינמץ עמינח ושות' רואי – חשבון" לחוות את דעתו בנוגע למיסוי על רווחים אישיים מעליה בשער הביטקוין.

חוות דעת זו גורסת כי אין חבות מס על אדם פרטי שהרוויח מקניה מזדמנת של ביטקוין ומכירתו בשער גבוה יותר. זאת עקב הדימיון המעשי של ביטקוין למטבע חוץ כמוגדר בחוק, והנהלים הקיימים לגבי מיסוי על הפרשי שער מטבע.

לא ניתן להעמיד לדין פלילי על חוסר תשלום מס אם הדבר נעשה על פי עצתו של רו"ח מומחה. לכן ניתן למכור ביטקוין (בתנאים המוגדרים בחו"ד) ללא דאגה לגבי הצורך בדיווח ותשלום מס. עם זאת, אם בעתיד ייקבע ע"י רשויות המס כי קיימת חבות מס, יידרש תשלום מס רטרואקטיבי.

אזהרה: חוות הדעת המקושרת נכתבה ע"י רו"ח ועו"ד מומחים. עם זאת, כותב ידיעה זו אינו רו"ח או עו"ד, ולכן לא ניתן לסמוך על פירושו את חוות הדעת. כל אדם אחראי להתייעץ עם רו"ח מטעמו כדי לקבוע כיצד לנהוג באופן אישי.

http://www.bitcoin.org.il/files/חוות-דעת-מיסוי-ביטקוין.pdf