מדוע כדאי להצטרף כחברים לאיגוד הביטקוין הישראלי?

בפוסט זה נסביר מדוע כדאי להצטרף כחברים באיגוד הביטקוין הישראלי.

כדאי קודם להזכיר בקצרה שמטרת האיגוד היא לקדם את ביטקוין (במובן הרחב של המילה) בישראל, תוך עבודה בתחומי הרגולציה, ההסברה, טיפוח הקהילה ותמיכה במשתמשים ובעסקים.

האיגוד קם מתוך האמונה ש – Everything should be as decentralized as possible, but no more decentralized. כלומר, אף על פי שמהות הביטקוין היא היעדר ריכוז, ובהתאם לכך כל אחד רשאי לקדם את ביטקוין כרצונו ובעצמו, יש מקומות בהם עבודה יעילה בקנה-מידה גדול דורשת שיתוף פעולה וריכוז מאמצים. האיגוד בא ליצור שיתוף פעולה רחב ככל הניתן בקרב קהילת הביטקוין הישראלי כדי להשיג את המטרות המשותפות לנו.

גוף המאגד פעילות באופן מרכזי זקוק להנהלה, וכאן מתבטאת המשמעות העיקרית של חברות באיגוד – הזכות להצביע לועד המנהל של האיגוד בבחירות השנתיות, ובכלל זה בבחירות של סוף שנת 2014. החברים באיגוד יכולים להשפיע על איך יתנהל אותו שיתוף פעולה רחב, וכך על עתידו של ביטקוין בישראל.

נוסף על כך, הצטרפות כחבר מהווה הצהרה על הרצון לקחת חלק באותו שיתוף פעולה. האיגוד מייצג אך ורק את מי שבוחר להיות מיוצג על ידו, וככל שמספרם של אלה גדל, כך מקבל האיגוד חיזוק לפעולתו ויכולת רבה יותר להשפיע על גופים חיצוניים לקידום מטרתו.

נכון להיום, הצטרפות לאיגוד כרוכה בתשלום דמי חבר, כאשר למשלמים בביטקוין מדובר בסכום סמלי של 20 ש"ח לשנה. רבות מהפעילויות של האיגוד כרוכות בהוצאות כספיות, ודמי החבר יעזרו במימון הוצאות אלה. לכל אחד ואחד בקהילת הביטקוין יש עניין בהצלחת ביטקוין, ואם כולם יתרמו למטרה, כולם יהנו מכך פי כמה. כמובן, אין לראות בדמי החבר תחליף למתן תרומה משמעותית יותר, כל אחד כפי יכולתו.

כאשר הדבר מתאפשר, האיגוד מעניק הטבות לחבריו, כגון הנחות בכנסים שהוא מארגן. עם זאת ראוי לציין שמטרת האיגוד היא להיטיב עם כלל משתמשי הביטקוין בארץ, ולא רק עם חבריו, ועל כן הוא נזהר מלהגביל את פעילויותיו לחברי האיגוד בלבד.

אם ברצונכם לעזור ולהשפיע אך טרם הצטרפתם, אין זמן טוב כמו ההווה – ניתן להצטרף כאן.