מידע על עבודה עם בנקים בפעולות הקשורות בביטקוין – יולי 2015

היו בעבר מספר מקרים של משתמשים שניסו לבצע בבנק שלהם פעולות הקשורות בביטקוין (למשל, מכירת ביטקוין תמורת כסף ממשלתי בזירות בחו"ל ומשיכתו לחשבון הבנק בארץ) ונתקלו בהתנגדות (סירוב לביצוע פעולות, הקפאת חשבונות וכו'). היקף הבעיה משתנה ותלוי בבנק, בסניף, בסכומים, בסוג הפעולה, ולעיתים אף בזהות הפקידים המטפלים בחשבון.

כיום הבנק היחיד בארץ עם נוהל מסודר לעבודה עם ביטקוין הוא בנק הפועלים.  הבנק מאפשר ללקוחות פרטיים לבצע פעולות הקשורות בביטקוין, אם יפעלו לפי הליך מסוים. אם לקוח בבנק הפועלים נשאל שאלות, מומלץ להפנות את הפקידים ליחידת קצין הציות שאמור להכיר את הנוהל.

בשביל שקבלת כספים הקשורים בביטקוין תאושר, דרושים שני מסמכים:

  1. הצהרה שהכספים נובעים מהשקעה אישית של הלקוח בביטקוין
  2. אישור מרואה חשבון וממס הכנסה שהכספים דווחו. להלן נוסח לדוגמא: "הרינו להודיעכם, כי על פי הנמסר לנו מהלקוחה אליס, ביום 21/12/2012 מכרה 123456 מטבעות ביטקוין. התמורה מהמכירה, בסך 1,000,000,000 דולר, דווחה כדין."

נוהל זה אינו תקף לגבי עסקים, ועבורם כל מקרה ייבחן לגופו. כמו כן, מיותר לציין שהבנק טרם נותן שירותים בתחום הביטקוין, כגון הפקדת ביטקוין או מסחר בביטקוין דרך ממשק הבנק.

נוהל זה חדש יחסית וטרם התקבל מידע מהשטח מלקוחות שניסו לפעול לפיו. ניתן לפנות לאיגוד עם בקשות למידע נוסף, או כדי לדווח על ההתנסות בעבודה מול בנק זה או בנקים אחרים.