עדכוני רגולציה – עמדת היועמ"ש, צו איסור הלבנת הון ועוד

הגזרה הרגולטורית מתחממת, ויש לנו שלל עדכונים עבורכם.

1. לאחרונה פורסמה עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, המתייחסת לשאלת החובה של בנקים לתת שירות ללקוחות המבצעים פעולות הקשורות בביטקוין ומטבעות דיגיטליים.

מכותרות בעיתונים בעניין זה, ניתן היה להתרשם שמדובר בעמדה משמחת ומקדמת פיתרון, שכן היא אינה מצדיקה מצב בו לבנק יש מדיניות גורפת לסרב לכל פעולה הקשורה בביטקוין באשר היא.

למרבה הצער, בחינה מעמיקה חושפת את הקשיים הרבים בעמדה. היא כן מאפשרת סירוב שירות במקרים רבים, אפילו מבלי שיהיה חשד סביר קונקרטי.

ראוי לציין שמדיניות בנק ישראל בנושא, המוזכרת במסמך העמדה, היא חמורה אפילו יותר מעמדת היועמ”ש (שגם היא בעצמה, כאמור, קשה).

לפיכך, לאחר עיון בעמדה ושקילה של התרחישים האפשריים, ראינו לנכון לפנות ליועמ”ש ולהציג בפניו את הקשיים שאנו מוצאים בעמדה. את הנוסח המלא של הפניה ניתן למצוא כאן.

אנחנו מקווים למצוא אוזן קשבת אצל היועמ"ש, ובכל מקרה הדברים היו צריכים להיאמר. גם אם לא ישפיעו מיד, אולי ישפיעו בהמשך.

2. עמדת היועמ”ש פורסמה בעקבות הליך משפטי בין משתמש ביטקוין לבין בנק שסירב לתת לו שירות.

לאור הקשיים בעמדת היועמ”ש, עלה החשש כי היא תטה את הכף בדיון המשפטי לרעת משתמשי הביטקוין.

לפיכך הגשנו בקשה להצטרף להליך כידיד בית משפט, כדי שנוכל להציג בבית המשפט את ההסתייגויות שלנו מהעמדה, ולסייע בכל עניין מקצועי שנתבקש.

בית המשפט דחה את בקשת ההצטרפות שלנו בשלב זה, אך כתב שהוא משאיר אפשרות לבחון אותה מחדש עם התקדמות הדיון בפניו. אנו עוקבים אחר ההתפתחויות בתיק, וזמינים לסייע לבית המשפט אם יראה בכך צורך בהמשך.

3. כל הדיונים שתוארו לעיל מתבצעים על רקע פער רגולטורי שקיים כיום.

בשביל שלבנקים יהיה יותר קל לנהל את סיכוני הלבנת ההון בעת מתן שירות הקשור בביטקוין, דרושה אסדרה של החלפנים הפעילים בתחום. את הנקודה הזו אמור לסגור צו איסור הלבנת הון, המתלווה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים. טיוטת הצו הוגשה לפני כמעט שנתיים וחיכתה לאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת. לצערנו, במשך כשנה וחצי לא היו ממשלה או כנסת קבועים, והנושא לא התקדם.

כעת מסתמן שהתסבוכת הפוליטית סוף-סוף נפתרה, והועדות חוזרות לפעול במלוא המרץ. כמובן שיש גם נושאים נוספים – שאינם קשורים לביטקוין, לבנקים או לאף אחד מאיתנו – העומדים על שולחנן, ודווקא משום כך היה חשוב לנו להדגיש את החשיבות הרבה של נושא הצו. לפיכך פנינו למספר גורמים רלוונטיים, ביניהם יו”ר ועדת חוקה חה“כ יעקב אשר, וכן ד”ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (הגוף הרגולטורי שהצו באחריותו), עם הרקע העובדתי וקריאה לפעולה.

את נוסח הפניה ליו”ר הועדה ניתן למצוא כאן.

ראוי לציין שלכשיאושר הצו, הוא צפוי "לטרוף את הקלפים" ולהוביל להערכת מצב מחודשת מצד כל גורם שהביע עמדתו בנושא. גם בנק ישראל וגם היועמ"ש ציינו שהצו צפוי להוביל להקלה משמעותית על פעילות של לקוחות הבנקים מול החלפנים הפעילים שיהיו כפופים לצו זה.