תגובה להודעת בנק ישראל לגבי ביטקוין 19.2.14 (תקציר)

בנק ישראל הוציא היום הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים (דוגמת ביטקוין), בה הוא מבהיר את הסכנות השונות הכרוכות בשימוש בביטקוין.

איגוד הביטקוין הישראלי מברך את בנק ישראל ושאר הגורמים המעורבים על בחינת נושא הביטקוין וההתייחסות אליו.

ראוי לציין שהרבה מהסיכונים שצוינו אכן אמיתיים ויש להכיר אותם בעת השימוש בביטקוין ולהיערך בהתאם. על הרבה מהם ניתן להתגבר, למשל – אבטחה טובה של ארנקי ביטקוין כדי למנוע גניבות, שימוש בשירותי חלפנות בשביל להגן על עסקים מחשיפה לתנודות בשער, זיהוי בעת המרות בין ביטקוין לכסף מסורתי להרתעת פשיעה וכו'.

יש לזכור לצד הסיכונים את הפוטנציאל העצום הגלום בביטקוין – כגון העצמה אישית, ייעול הכלכלה והזדמנויות עסקיות לחברות סטארטאפ בארץ – ואין לוותר על כל מה שיש לו להציע בגלל האתגרים הקיימים.

האיגוד נמצא במגעים עם הגורמים הרלוונטיים כדי לבנות את המסגרת הרגולטורית להנות מטכנולוגיה חדשה זו תוך מזעור תופעות הלוואי השליליות.

(ראו גם תגובה מפורטת)