תוצאות בחירות 2014 לאיגוד הביטקוין הישראלי

פורסמו תוצאות הבחירות לאיגוד הביטקוין הישראלי.

הצביעו 113 חברי איגוד המהווים 78% מתוך סה"כ 145 חברים בעלי זכות הצבעה. מספר הקולות שקיבל כל מועמד הוא:

לועד המנהל:
94    מני רוזנפלד**
74    אדן שוחט**
71    רון גרוס**
63    גיתי זך**
52    אלי בז'רנו*
31    נימרוד להבי*
26    נמרוד גרובר*
26    ליבי קורן
21    יקיר רטנר
17    שלום כהן
15    אלכס כהן
15    עמוס מאירי
2    רועי גורודיש

לועדת הביקורת:
81    יונתן רואש**
75    עופר רותם**
53    עמיחי פרץ קלופשטוק*
31    ליאור טסמן*

מועמדים המסומנים ב-** נכנסים לתפקיד לתקופת כהונה של שנתיים. מועמדים המסומנים ב-* נכנסים לתקופת כהונה של שנה. מקרי שוויון הוכרעו ע"י הגרלה המוסכמת על הצדדים המעורבים.

ברכות לזוכים!