Bitcoin-Central תתחיל לפעול כספק שירותי תשלום

זירת המסחר הותיקה Bitcoin-Central.net הכריזה על שיתוף פעולה עם Aqoba ו – Crédit Mutuel. במסגרת המהלך הם יוכלו, בלשונם, לפעול כמו בנק.

המהלך צפוי לאפשר ביטוח על פקדונות (במטבעות מסורתיים), אינטגרציה עם מערכות תשלום המכירות בחשבונות בנק, הנפקה של כרטיסי חיוב ועוד.

https://bitcoin-central.net/