GLBSE נסגרה

GLBSE, בורסת המניות של עולם הביטקוין,סגרה את שעריה. בשלב זה טרם ידוע מה יהיה גורל הנכסים שהנופקו דרכה.

לא פורסם הרבה מידע בנידון, אבל הסברה היא שסגירתה נובעת מלחצים משפטיים מצד SEC, נציבות ניירות הערך האמריקאית.

https://glbse.com/