סקר דעת קהל ביטקוין בישראל

במסגרת מאמצי איגוד הביטקוין הישראלי להביא למירב את התועלת שאזרחי מדינת ישראל מפיקים מביטקוין, ובשביל שיהיה מידע מוצק שלפיו ניתן לגבש תוכניות לביצוע זאת בצורה מיטבית, האיגוד ערך סקר דעת קהל בנושא ביטקוין בקרב אזרחי ישראל, באמצעות שירותיה של חברת "דיאלוג". הסקר כלל שאלון אינטרנטי במתכונת "אומניבוס", בו כ-500 איש נשאלו השאלות הבאות:

1. האם שמעת על, ואתה יודע מהו, מטבע הביטקוין?

2. יש הטוענים כי ניתן לתאר את מטבע הביטקוין בתור טרנד חולף, הונאה או מטבע העתיד. איזה מבין התיאורים הבאים מתאר בצורה הטובה ביותר לדעתך את מטבע הביטקוין?

3. האם אתה מתעניין בנושא הביטקוין? למשל, האם הינך קורא כתבות או שומע הרצאות בנושא?

התוצאות נחתכו לפי המשתנים הדמוגרפיים הבאים:

כלל האוכלוסיה / מין / גיל / הכנסה / השכלה / דתיות / איזור חיוג

 

בסקר עלו ממצאים מעניינים לגבי הדרך בה נתפס ביטקוין בישראל:

  • 73% מהאוכלוסיה שמעו על ביטקוין.
  • כ-14% מהנשאלים רואים בביטקוין את מטבע העתיד, יותר מאשר אלה הרואים בו כהונאה.
  • 18% מתעניינים בביטקוין באופן אקטיבי, באמצעות קריאת מאמרים בנושא וכו'.
  • גברים מכירים יותר את ביטקוין, אך נשים מאמינות יותר בפוטנציאל העתידי שלו.
  • ככל שרמת ההכנסה ו/או ההשכלה גבוהה כך סביר יותר שהמרואיין שמע על ביטקוין.

את כל המידע הגולמי ניתן לראות כאן. להלן ייצוג גרפי שלו לפי החתכים הדמוגרפיים השונים. (יש לשים לב כי בחלק מהחתכים המדגם קטן מאד, במקרה של ספק יש לבדוק מובהקות בנתונים הגולמיים.)


כלל האוכלוסיה

1
2
3


לפי מין

gender1
gender2
gender3


לפי גיל

age1
age2
age3


לפי השכלה

education3
education1
education2


לפי הכנסה

income1
income2
income3


לפי דתיות

religion1
religion2
religion3


לפי איזור

area1
area2
area3


התפלגות דמוגרפית

gender
age
education
income
religion
area