המאבק בכוונת רשות המיסים להשית חובת דיווח על מחזיקי מטבעות דיגיטליים

לפני מספר ימים נודע לנו על כוונת רשות המיסים במסגרת חוק ההסדרים לחייב כל מי שמחזיק מטבעות דיגיטליים בשווי של מעל 200 אלף ש"ח לדווח על אחזקותיו לרשות גם אם לא מכר או המיר את המטבעות ולא יצר אירוע מס.
לראייתנו מדובר בטעות שעלולה להפוך עשרות אלפי אנשים מהקהילה לעבריינים פוטנציאליים או לשים בפניהם מכשול שעלול להפוך אותם לכאלה.

הדיווח הזה אינו אינטואיטיבי, לא קיים באף נכס אחר בסכומים כאלו ומהווה סימון מיוחד של מחזיקי המטבעות הדיגיטליים כעבריינים מראש.

יש להצעה הזאת השלכות רבות כגון פגיעה בפרטיות, יצירת מאגר מידע על כל המשתמע ממנו והרחקה של חברות טכנולוגיות שעוסקות בביטקוין ובמטבעות דיגיטליים מישראל בשל כובד הרגולציה.

אספנו את הטענות שלנו והבעיות הפוטנציאליות בהצעה למכתב שהגשנו ביום שלישי לראש ראשות המיסים, ניתן לקרוא את מכתבנו המלא פה.

כמו כן הפצנו את טיוטת ההצעה של רשות המיסים לידיעת הציבור באמצעות התקשורת וברשתות החברתיות על מנת ליצור לחץ לשינוי ההצעה.

בעקבות הפנייה המהירה שלנו, ויחסינו הטובים עם הנהלת רשות המיסים, זומנו לפגישה עם הגורם הרלוונטי ברשות המיסים, ראש המחלקה המקצועית ברשות המיסים: רולנד עם-שלם.
במהלכה הציע יו"ר איגוד הביטקוין, מני רוזנפלד, הצעה שתהווה תחליף למתווה של הרשות: רשות המיסים תחייב בדיווח כל מכירה של מטבע דיגיטלי.
גם היום הנחת העבודה של רשות המיסים היא שמכירה כזאת משמעה אירוע מס שיש לדווח עליו, אבל מכיוון שעלתה מצד הרשות טענה שיש חלק בציבור שלא מקבל את הפרשנות הזאת ולא מדווח, הצענו שפה יהיה דיווח שכזה מצד כולם, בין אם הם מסכימים שזה אירוע מס ובין אם לא.

למרות שנראה שהרעיון התקבל בחיוב בפגישה, נכון לרגעים אלו עוד לא קיבלנו הבטחה או אישור לכך שההצעה שתובא בפני הממשלה ביום ראשון ואחר כך צפויה להיכנס לחוק ההסדרים תבוטל או תשונה.

ולכן אנחנו ממשיכים במאמצנו להעביר את העמדה למשרד האוצר ולגורמים הרלוונטיים גם באמצעות חברי כנסת וגם באמצעים אחרים.

 

בהזמנות זאת אנחנו רוצים להודות לאנשי המקצוע שלנו שהביאו לידיעתינו במהירות ולפני הפרסום לתקשורת את ההצעה וסייעו לנו בכל הנדרש מול הרשויות: עורכי הדין ליאת גרבר ואמיר ונג, הלוביסט של האיגוד גידי זאגא שיחד עם מנהל הרגולציה שלנו, ניר הירשמן, פעלו במהירות וביעילות כדי לשנות את המציאות הזאת.