המלצה חוזרת לא להחזיק בבורסות מטבעות שאינם משמשים למסחר מיידי

איגוד הביטקוין הישראלי מבקש לחזק את המלצותיו מהעבר בדבר אחזקת מטבעות דיגיטליים באיחסון עצמאי.
במהלך השנים לא שינינו את המלצותינו שלא להחזיק בבורסות מטבעות שאינם משמשים למסחר מיידי.
הבורסות השונות ברחבי העולם עדיין לא נהנות מהותק של מאות שנות בנקאות ומנגנוני הפיקוח שהתפתחו ועל כן הסיכון בשימוש בהן גבוה.
ביטקוין ומטבעות הדומים לו מאפשרים לכל אחד ואחת לשלוט בכספיהם מבלי להסתמך על אף אחד אחר – אנחנו ממליצים לעשות שימוש ביכולת זו ומזכירים לציבור את אמירת היסוד המלווה אותנו אם אין לך מפתח פרטי אין לך ביטקוין.

מידע על אחזקה בטוחה בארנקים:

ארנקים

על כתובות ומפתחות

טיפים לשימוש נבון בביטקוין

אזהרות והמלצות עבר לגבי השקעה במטבעות דיגיטליים:

עשרת הדיברות להשקעה בביטקוין

עשרת הדיברות לזיהוי הונאות השקעה

המלצות לגבי החזקה בטוחה של ביטקוינים (2014)

המלצות לגבי דרכים להחזיק ביטקוינים (2014)