בנק ישראל:

הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואלים מבוזרים (דוגמת ביטקוין) – פברואר 2014

רשות המיסים:

חוזר מס‏ הכנסה מספר 2018/05 – בנושא: ‏מיסוי‏פעילות ‏באמצעי תשלום ‏מבוזר (המכונים:‏'מטבעות‏ וירטואלים')

חוזר מס הכנסה בנושא: ICO – הנפקת ‏"אסימונים‏ דיגיטליים" למתן ‏שירותים ו/או ‏מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)

רשות ניירות ערך

דו"ח הוועדה לבחינת אסדרה של הנפקת מטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים לציבור – מרץ 2019

היועץ המשפטי לממשלה

עמדה בנושא סירוב בנקים להעניק ללקוח שירותים הקשורים למסחר בנכסים וירטואלים – פברואר 2020

איגוד הביטקוין הישראלי

טיוטת עידכון נב"ת 411 – תגובת האיגוד – בפרואר 2022

מכתב לראש רשות המיסים בנוגע לדיווח על החזקת ביטקוין – יולי 2021

מכתב לשר המשפטים בנוגע לצו איסור הלבנת הון לנותני שירותים פיננסיים – דצמבר 2020

מכתב תגובה על טיוטת דו"ח רשות התחרות חברות הפינטק וקשיים בפעילות מול המערכת הבנקאית – נובמבר 2020

מכתב תגובה על עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין סירובי הבנקים – מאי 2020

מכתב לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעניין צו איסור הלבנת הון לנש"פים – מאי 2020

מכתב ליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בעניין צו איסור הלבנת הון לנש"פים – מאי 2020

הערות איגוד הביטקוין למסמך דגלים אדומים במטבעות וירטואלים – ינואר 2020

הערות איגוד הביטקוין הישראלי לנוהל רישוי שירותים פיננסים מוסדרים – אוגוסט 2019

מכתב לגבי מיסוי לקהילה – אוגוסט 2018

הצהרת איגוד הביטקוין הישראלי לגבי SegWit2x (עברית) – אוקטובר 2017

הצהרת איגוד הביטקוין הישראלי לגבי SegWit2x (אנגלית) – אוקטובר 2017

הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים ב-ICO (עברית) – יולי 2017

הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים ב-ICO (עברית) – יולי 2017

Israeli Bitcoin Association Statement about Hashrate Attacks – אפריל 2017

תקנון איגוד הביטקוין הישראלי

תעודת רישום עמותה איגוד הביטקוין הישראלי

תוצאות סקר דעת קהל על איגוד הביטקוין הישראלי – אפריל 2015

תוצאות בחירות איגוד הביטקוין הישראלי לשנת 2014

הליך הבחירות לאיגוד הביטקוין הישראלי – אוקטובר 2014

סקר דעת קהל – ביטקוין בישראל –  יולי 2014

תגובה להודעת בנק ישראל לציבור בנוגע לביטקוין ומטבעות מבוזרים – פברואר 2014

חוות דעת חבות מס בגין מכירת ביטקוין – דצמבר 2013